Andel företagare, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 335 invånare. Värdet för andel företagare är det 44:e högsta i landet med 9,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.