Andel högutbildade, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 306 människor (2019). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.