Andel högutbildade, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.