Skattesats, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Sunne kommun till 33,35 procent, vilket var den 136:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.