Befolkningsökning, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sunne kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.