Befolkningsökning, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sunne kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.