Medelålder, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 306 människor (2019). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.