Medelålder, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Värdet för medelålder är det 94:e högsta i landet med 45,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.