Medelålder, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 335 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a högsta i landet med 44,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.