Invånare i kommunen, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 261 människor (2018). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.