Invånare i kommunen, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 120 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.