Invånare i kommunen, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 418 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 120:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.