Invånare i kommunen, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 119:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.