Kommunens kostnader, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 60:e högsta i landet med 65 308 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.