Kommunens skatteintäkter, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 014 människor (2019). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.