Kommunens skatteintäkter, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 77:e högsta i landet med 49 055 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.