Anställda i kommunen, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjunde lägsta i landet med 313 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.