Andel förtidspensionärer, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 81:a högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.