Nyföretagande, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Värdet för nyföretagande är det 25:e lägsta i landet med 6,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.