Andel företagare, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.