Andel företagare, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Värdet för andel företagare är det 79:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.