Andel högutbildade, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde lägsta i landet med 12,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.