Andel högutbildade, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 055 människor (2018). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.