Skattesats, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 055 människor (2018). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.