Skattesats, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 801 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Storfors kommun till 34,38 procent, vilket var den 37:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.