Skattesats, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Storfors kommun till 34,38 procent, vilket var den 32:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.