Befolkningsökning, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 801 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Storfors kommun den femte lägsta i landet med −4,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.