Befolkningsökning, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Storfors kommun den femtonde lägsta i landet med −3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.