Medelålder, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Värdet för medelålder är det tjugonde högsta i landet med 47,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.