Medelålder, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare. Värdet för medelålder är det 32:a högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.