Invånare i kommunen, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 801 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.