Kommunens kostnader, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 49:e högsta i landet med 67 979 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.