Kommunens kostnader, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 420 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 79:e högsta i landet med 63 516 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.