Kommunens skatteintäkter, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 24:e lägsta i landet med 42 796 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.