Anställda i kommunen, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 316 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.