Andel förtidspensionärer, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 50:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.