Andel företagare, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.