Andel företagare, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 420 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.