Förvärvsfrekvens, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 242 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sjuttonde lägsta i landet med 75,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.