Andel högutbildade, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 242 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 76:e lägsta i landet med 16,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.