Skattesats, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 011 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Säffle kommun till 33,20 procent, vilket var den 116:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.