Befolkningsökning, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 420 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Säffle kommun den 38:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.