Befolkningsökning, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 011 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Säffle kommun den 33:e lägsta i landet med −2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.