Befolkningsökning, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Säffle kommun den 45:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.