Invånare i kommunen, Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 242 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 132:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.