Företagens lönsamhet, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 669 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 62:a lägsta i landet med 12,2 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.