Kommunens kostnader, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 725 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 48:e högsta i landet med 66 179 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.