Kommunens skatteintäkter, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 28:e lägsta i landet med 43 223 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.