Anställda i kommunen, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare. Värdet för anställda i länet är det trettonde lägsta i landet med 358 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.