Andel förtidspensionärer, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 3 789 människor (2018). Landarealen är 142 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.