Andel förtidspensionärer, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.