Andel företagare, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare. Värdet för andel företagare är det 58:e lägsta i landet med 5,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.