Sysselsättningsgrad, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 669 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 32:a lägsta i landet med 77,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.