Andel högutbildade, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 701 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst lägsta i landet med 11,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.