Skattesats, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 669 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Munkfors kommun till 33,70 procent, vilket var den 123:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.