Befolkningsökning, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 701 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Munkfors kommun den 66:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.