Befolkningsökning, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 725 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Munkfors kommun den 54:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.