Befolkningsökning, Munkfors

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 680 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Munkfors kommun den sjuttonde lägsta i landet med −2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.