Kommunens kostnader, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 23 817 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 66 413 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.