Kommunens skatteintäkter, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 099 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 841 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.