Anställda i kommunen, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 099 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 923 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.