Största privata arbetsgivare, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 053 invånare. Största privata arbetsgivare är Kongsberg Maritime Sweden AB med 275 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.