Andel förtidspensionärer, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 190 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.